Atölyede Balans

 Atölyede Balans kelimesi İngilizce ’de denge anlamına gelir. Araçlardaki balans ayarı ise araç tekerleklerine eşit miktarda ağırlığın gitmesi demektir. Eğer araçta balans ayarı bozukluğu varsa bu durumda araç titremeye başlar. Atölyede Balans özellikle de yüksek hızlara çıkıldığında bu titreme daha da belli olur. Bu titreme; eğer balans ayarı bozukluğu ön tekerleklerdeyse daha çok aracın ön kısmında, eğer balans ayarı bozukluğu arka tekerleklerdeyse daha çok aracın arka kısmında görülür.

Atölyede Balans ayarının yapılması için öncelikle aracın bütün tekerlekleri sökülür ve balans ayarının yapılacağı yerlere bu tekerlekler yerleştirilir. Ardından mutlaka jantların ve lastik basıncının normal olup olmadığına bakılır. Eğer herhangi bir bozukluk varsa önce bu hasarlar giderilir. Ardından bu cihazlarda tekerlekler döndürülür. Atölyede Balans tekerlekler dönerken cihazın bağlı bulunduğu bilgisayar balans ayarının bozukluğunun derecesini bildirir. Ustalar da tekerleklerin gerekli yerlerine uygun ağırlıklar koyarak balans ayarını tamamlarlar. Bu tür balans ayarına dinamik balans ayarı denir.

Balanslama işlemi bir gövdenin dönerken yataklarına balans edilmemiş merkezkaç kuvvetleri etkilemeyecek şekilde kütle dağılımını ıslaha yönelen bir işlemdir. Atölyede Balans işlemin sadece belirli bir dereceye kadar netice vereceği, balanslama işleminden sonrada dönen elemanlarda balanssızlık bulunacağı gerçektir. Bu standart, müsaade edilen kalıcı balanssızlık miktarına dairdir. Neden bazı makineler diğerlerinden daha gürültülü? Serbest dönmeye bırakıldığında bir bisiklet supabı neden dönerek aşağı iner? Belirli hızlarda bir otomobilin direksiyonu niye titreşim yapar? Neredeyse her gün etkisi bakımından gereken önemin verilmediği bir olguyla karşılaşıyoruz: Balanssızlık. Günümüzdeki ölçü aletleri yardımı ile balanssızlık çok küçük sınırlara düşürülebilmektedir. Bununla birlikte sınırları aşın derece düşürmek ekonomik olmayabilir.

Atölyede Balans Balanssızlığın hangi dereceye kadar düşürüleceği, teknik ve ekonomik karşılaştırma yapılarak optimum değer geniş ölçme tekniği kullanılarak, laboratuvar ve kullanma yerinde doğrulukla tayin edilebilir. Balanssızlık kavramı “denge”, “ağırlık” terimlerinden türemiştir. Bir terazinin her iki yanına eşit ağırlıklar konulduğunda bu terazide denge (balans) vardır. Benzer şekilde bir rotorda, dönen ekseniyle ilgili olarak kütle dağılımı da değerlendirilebilir. Kütle ağırlığının dengesizliği balanssızlık olarak tanımlanır. Rotasyon sırasında bu hız arttıkça giderek güçlenen ve rahatsız eden merkezkaç kuvvetlerine, titreşimler ve gürültülere neden olur.